ایران، پیشرو در صنعت سنگ


استخراج و مصرف سنگ های ساختمانی در ایران دارای تاریخچه ای طولانی است. استفاده از این سنگ‌ها در هزاره‌های نخست شکل گیری تمدن در سرزمین ایران، چه بعنوان سنگ های ساختمانی و چه سنگ‌های تزئینی داخل بناها مرسوم بوده است. که می‌توان به آثاری همچون تخت جمشید و پاسارگاد اشاره کرد.
ایران با دارا بودن منابع و ذخایر وسیع در سنگ‌های تزیینی، سالانه بیش از 13.500.000 تن از 1600 معدن فعال تولید دارد؛ که 11.63% تولید سالانه جهان را به خود اختصاص داده است. علاوه بر این، بیش از 7000 کارخانه تخصصی سنگ تزیینی حداقل 120 میلیون مترمربع را پردازش می‌کند که طی این سال‌ها با بهره‌گیری از دستگاه‌های بروز ایتالیایی، سطح پردازش خود را به استانداردهای جهانی رسانده‌اند.


مشاهده محصولات

تامین و صادرات
سنگ

شرکت موج فعال کیش با بهره‌مندی از بزرگترین معادن و کارخانجات برتر کشور در زمینه‌ی تامین سنگ‌های تزیینی برای ساخت و ساز داخل و صادرات این سنگ‌ها به کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس و کشورهای اروپایی فعالیت خود را با قدرت پیش می‌برد.


سنگ مرمریت

مرمریت سنگی دگرگون شده است که با تبلور مجدد سنگ آهک به وجود می آید. مواد معدنی بدست آمده از ناخالصی ها، به مرمریت رنگ های متنوعی می بخشند. سنگ مرمریت به خاطر زیبایی، استحکام و مقاومت در برابر آتش و فرسایش، سنگی با ارزش به شمار می رود. در مقایسه با تراورتن، سنگ مرمریت به دلیل برخورداری از سختی بیشتر و تخلخل کمتر برای استفاده در کف و پله کاربرد بیشتری دارد.

مشاهده گالری
سنگ مرمر

ﻣﺮﻣﺮ ﺣﺎﺻﻞ دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﺳﻨﮓﻫﺎي آﻫﻜﻲ اﺳﺖ. در واﻗﻊ ﻣﺮﻣﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﻣﺮﻳﺖ دﮔﺮﮔﺮﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺗﺤﻤﻞﻛﺮده اﺳﺖ. ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮ را ﺑﺮاي ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت و ﻣﺼﺎرف داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻈﻴﺮ ﻛﻒ، دﻳﻮار و ﻛﺎرﻫﺎي ﻫﻨﺮي ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ. ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮﻣﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻃﻮﺑﺖ، آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا و ﮔﺎزﻫﺎي ﺳﻮﻟﻔﻮر ﻛﻢ اﺳﺖ، ﻟﺬا ﺟﻬﺖ ﻧﻤﺎ ﺳﺎزي ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺷﻬﺮﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻫﻮاي آﻟﻮده‫ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﺮاي ﺳﻄﻮح ﺧﺎرﺟﻲ ﺳﻄﺢ ﻏﻴﺮ ﺻﻴﻘﻠﻲ ﻣﺮﻣﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد.

مشاهده گالری

سنگ تراورتن

تراورتن محصول چشمه‌های آهک ساز قدیمی هستند. تراورتن به دلیل داشتن مقاومت قابل‌قبول، برش پذیری و صیقل پذیری ایده آل، زیبایی ظاهر، وجود تخلخل جهت چسبیدن کامل به ملات، از جمله پرمصرف ترین و ایده‌آل‌ترین سنگ‌های ساختمانی به شمار می رود. حسن دیگر تراورتن پذیرش انواع فرآوری‌ها بر روی سطح خود است. بهترین انتخاب برای فضاهای خارجی، چه نما و چه محوطه و حتی مصنوعات سنگی تراورتن است.

مشاهده گالری
سنگ گرانیت

از انواع سنگهای آذرین بوده و بسیار سخت و محکم، بادوام و بسیار جلاپذیر است. ساب زدن و جلا پذیری، از ساب معمولی و نمای سنگی تا مرحله آینه‌ای شدن امکان پذیر است.گرانیت خرد شده را برای تهیه بتن زیر سازی جاده و راه آهن و سنگ ساختمانی آن را برای بناهای یادبود، زیربنای تاسیسات، تزئینات داخل و خارج ساختمان و کف سازی به کار می برند.

با ما همراه باشید

به موج فعال بپیوندید